Obwieszczenia Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie z dnia 24 marca 2023r.
O wyniku wyboru uzupełniających na II Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ds. Stomatologii Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 22.04.2022r.
o wynikach wyborów
członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie

 

o wynikach wyborów na Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego

 

o wynikach wyborów na Wiceprzewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 22.04.2022r.
o wynikach wyborów
członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Częstochowie

 

o wynikach wyborów na Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 

o wynikach wyborów na Wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 

o wynikach wyborów na Sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Obwieszczenia
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 15.04.2022r.
o wynikach wyborów
członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

 

 

Wybór Wiceprezesa ORL

 

Wybór Wiceprezesa  ds.Lekarzy Dentystów  ORL

 

Wybór Sekretarza ORL

 

Wybór Z-cy Sekretarza  ORL

 

Wybór Skarbnika ORL

 

Wybór członka Prezydium ORL

 

Wybór członka Prezydium ORL

 Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 08.04.2022r.
o wynikach wyborów
członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

 

 

o wynikach wyborów na Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

 

o wynikach wyborów na Wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

 

o wynikach wyborów na Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej

 

 

Obwieszczenia
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 25.03.2022r.
o wynikach wyborów na
XXV
Sprawozdawczo-Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie

 

 

o wynikach wyborów na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej

 

o wynikach wyborów na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

o wynikach wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej

 

o wynikach wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego

 

o wynikach wyborów na zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 

o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Wyborczej

 

o wynikach wyborów na Krajowy Zjazd Lekarzy