Listy kandydatów w poszczególnych rejonach - kadencja 9 2022-2026 (2)

Lista rejonów wyborczych Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.

Członkowie każdego rejonu wyborczego będą wybierali delegatów – swoich przedstawicieli na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Częstochowie.

 

LISTA KANDYDATÓW NA DELEGATÓW

NA

OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZ W CZĘSTOCHOWIE

W POSZCZEGÓLNYCH REJONACH WYBORCZYCH

 

K09.01.L Wojewódzki Szpital Specjalistyczny „PARKITKA”  
K09.02.L Wojewódzki Szpital Specjalistyczny „PCK”   
K09.03.L

Miejski Szpital Zespolony 

 
K09.04.L Szpital Blachownia  
K09.05.L Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte „PÓŁNOC”  
K09.06.L Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte „POŁUDNIE”

K09.07.L Powiat Ziemski Częstochowa lekarze  
K09.08.L Powiat Myszków Szpital lekarze  
K09.09.L Powiat Myszków Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte  
K09.10.L Powiat Kłobuck lekarze  
K09.11.L Powiat Lubliniec Lekarze  
K09.12.L Emeryci Lekarze  
K09.13.S Emeryci Dentyści  
K09.14.S Dentyści Powiat Myszków  
K09.15.S Dentyści Powiat Kłobuck  
K09.16.S Dentyści Powiat Lubliniec  
K09.17.S

Dentyści Powiat Ziemski Częstochowa

 
K09.18.S Dentyści Częstochowa „PÓŁNOC”  
K09.19.S Dentyści Częstochowa „POŁUDNIE”  

 

Komisja  sporządza  w  porządku  alfabetycznym  listę  kandydatów  w  danym  rejonie
wyborczym zawierającą:


a)  nazwę i oznaczenie rejonu wyborczego,
b)  imię i nazwisko kandydata,
c) numer rejestracyjny okręgowej izby lekarskiej,  
d)  tytuł zawodowy


oraz, na wniosek kandydata zamieszcza wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej okręgowej izby lekarskiej następujące informacje:


e)  zdjęcie kandydata,
f) rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty,
g)  tytuł i stopień naukowy,
h)  posiadane specjalizacje,  
i) miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu,
j) funkcje pełnione w samorządzie,
k) adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu,
l) inne  informacje  o  kandydacie,  obejmujące  dotychczasowy  przebieg  pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej  oraz zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy w przyszłej kadencji.