Rejony wyborcze - kadencja 9 2022-2026

Publikujemy propozycję rejonów wyborczych Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.

Członkowie każdego rejonu wyborczego będą wybierali delegatów – swoich przedstawicieli na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Częstochowie.  

K09.01.L Wojewódzki Szpital Specjalistyczny „PARKITKA”  
K09.02.L Wojewódzki Szpital Specjalistyczny „PCK”   
K09.03.L Miejski Szpital Zespolony   
K09.04.L Szpital Blachownia  
K09.05.L Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte „PÓŁNOC”  
K09.06.L Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte „POŁUDNIE”  
K09.07.L Powiat Ziemski Częstochowa lekarze  
K09.08.L Powiat Myszków Szpital lekarze  
K09.09.L Powiat Myszków Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte  
K09.10.L Powiat Kłobuck lekarze  
K09.11.L Powiat Lubliniec Lekarze  
K09.12.L Emeryci Lekarze  
K09.13.S Emeryci Dentyści  
K09.14.S Dentyści Powiat Myszków  
K09.15.S Dentyści Powiat Kłobuck  
K09.16.S Dentyści Powiat Lubliniec  
K09.17.S

Dentyści Powiat Ziemski Częstochowa

 
K09.18.S Dentyści Częstochowa „PÓŁNOC”  
K09.19.S Dentyści Częstochowa „POŁUDNIE”  

 

 Informacja OKW w Częstochowie o utworzeniu rejonów wyborczych OIL w Częstochowie.

Podziału Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie na rejony wyborcze dokona Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. Do tego czasu Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie oczekuje na wnioski grupy lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy chcieliby powołać swój rejon wyborczy. Rejon nie może liczyć mniej niż 25 osób.
Prosimy o składanie wniosków do Okręgowej Izby wyborczej w Częstochowie podpisanych przez każdego lekarza lub lekarza dentystę, którzy chcieliby należeć do nowo tworzonego rejonu. Wniosek powinien zawierać imienny wykaz wszystkich chętnych do utworzenia danego rejonu z numerem pwz i własnoręcznym podpisem. Wnioski należy składać do 26 lutego 2021 r. do godz. 9:00 w sekretariacie OIL w Częstochowie, ul. gen. J. Zajączka 5.