Rejony wyborcze - kadencja 9 2022-2026

Publikujemy propozycję rejonów wyborczych Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.

Członkowie każdego rejonu wyborczego będą wybierali delegatów – swoich przedstawicieli na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Częstochowie.  

K09.01.L Wojewódzki Szpital Specjalistyczny „PARKITKA” WSS PAR
K09.02.L Wojewódzki Szpital Specjalistyczny „PCK”  WSS PCK
K09.03.L Miejski Szpital Zespolony  MSZ
K09.04.L Szpital Blachownia SZB
K09.05.L Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte „PÓŁNOC” ALO PŁN
K09.06.L Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte „POŁUDNIE” ALO POŁ
K09.07.L Powiat Ziemski Częstochowa lekarze POW CZE LEK
K09.08.L Powiat Myszków Szpital lekarze POW MYS SZP
K09.09.L Powiat Myszków Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte POW MYS ALO
K09.10.L Powiat Kłobuck lekarze POW KŁO
K09.11.L Powiat Lubliniec Lekarze POW LUB
K09.12.L Emeryci Lekarze EME LEK
K09.13.S Emeryci Dentyści EME STO
K09.14.S Dentyści Powiaty: Myszków MYS STO
K09.15.S Dentyści Powiaty: Kłobuck KŁO STO
K09.16.S Dentyści Powiaty: Lubliniec LUB STO
K09.17.S Dentyści Powiat Ziemski Częstochowa POW CZE STO
K09.18.S Dentyści Częstochowa „PÓŁNOC” CZE STO PŁN
K09.19.S Dentyści Częstochowa „POŁUDNIE” CZE STO POŁ

 

 Informacja OKW w Częstochowie o utworzeniu rejonów wyborczych OIL w Częstochowie.

Podziału Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie na rejony wyborcze dokona Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. Do tego czasu Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie oczekuje na wnioski grupy lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy chcieliby powołać swój rejon wyborczy. Rejon nie może liczyć mniej niż 25 osób.
Prosimy o składanie wniosków do Okręgowej Izby wyborczej w Częstochowie podpisanych przez każdego lekarza lub lekarza dentystę, którzy chcieliby należeć do nowo tworzonego rejonu. Wniosek powinien zawierać imienny wykaz wszystkich chętnych do utworzenia danego rejonu z numerem pwz i własnoręcznym podpisem. Wnioski należy składać do 26 lutego 2021 r. do godz. 9:00 w sekretariacie OIL w Częstochowie, ul. gen. J. Zajączka 5.